język / language : PL | EN

Zgłoszenia On-Line

Lista zgłoszonych uczestników

Jeśli chcesz być informowany na bieżąco, zarejestruj się tutaj.

numer zgłoszenia:

Sternik


Zgłoszenie


Jacht
Oświadczenie:

Oświadczam, że biorę udział na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia mnie od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przeze mnie lub mój jacht, a wynikającą z udziału w regatach. Oświadczam, że posiadam ważne ubezpieczenie OC.

Zgoda:

WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZETWARZANIE MOICH DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY NIEZBĘDNE DLA REALIZACJI PROCESU ORGANIZACJI REGAT (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883).


Odliczamy!

dni
0
0
0
godzin
0
0
minut
0
0
sekund
0
0

Partnerzy

ORGANIZATORZY

PATRONI HONOROWI

PARTNERZY

SPONSORZY

PATRONI MEDIALNI